UK Gambling Commission

In 2014 werd online gokken en het exploiteren van een online casino in het Verenigd Koninkrijk gelegaliseerd. Vanaf dat moment was het dus zowel voor spelers die online een gokje wilden wagen als bedrijven die een online casino wilden starten, legaal om dit te doen. De UK Gambling Commission bestond echter al voor 2014 en was de aangewezen instantie om ook het reilen en zeilen van online kansspelen onder haar hoede te nemen. Hierbij golden in eerste instantie de bestaande wetten en regels die in het Verenigd Koninkrijk van toepassing waren en deze werd later aangevuld met specifieke regelgeving die op online casino’s van toepassing is. Een licentie van de UK Gambling Commission bemachtigen wordt in de online gokken wereld gezien als een topprestatie, aangezien er zeer strenge criteria zijn voor het verkrijgen van een licentie.

Het nut van een UK Gambling Commissie licentie

Als speler bij een online casino wil je natuurlijk best wat geld spenderen om jezelf wat te vermaken en kans te hebben op het winnen van een lekker geldbedrag, zolang dat maar veilig en eerlijk verloopt. Een online casino licentie is in de basis met die gedachte in het leven geroepen. Online casino’s die hun spellen willen aanbieden, zullen dit op een eerlijke, transparante en veilige manier moeten doen. Om dat te kunnen garanderen, gelden er verschillende wetten en regels waaraan zij zich dienen te houden. Wanneer een online casino kan aantonen dat zij alle wetten, regels en voorschriften volgen, wordt dit zichtbaar gemaakt door de licentie en dat wekt vertrouwen bij spelers die bij een casino willen spelen.

De UK Gambling Commission verstrekt casino licenties aan casino’s die bereid zijn verregaande maatregelen te treffen om de veiligheid van spelers en een eerlijk verloop van spellen te garanderen. Zij ziet niet alleen toe op de financiële gezondheid van een online casino, maakt controleert ook actief of de spellen die in een online casino worden aangeboden, niet beïnvloed worden ten nadele van het casino. Een van de belangrijkste voorwaarde die de UK Gambling Commission stelt en tevens de belangrijkste reden waarom veel online casino’s GEEN licentie van de UK Gambling Commission krijgen, is de voorwaarde dat casino’s de Random Number Generator laten controleren door een extern bureau. De RNG wordt in vrijwel de meeste spellen gebruikt om willekeurige uitkomsten te produceren en wanneer kwaadwillenden een manier zoeken om spelers te benadelen, dan is dat door de RNG te manipuleren.

Meer autoriteiten met licenties

Curacao eGaming autoriteit
Curacao eGaming autoriteit
Danish Gambling Authority
Danish Gambling Authority
Malta Gaming Authority
Malta Gaming Authority

Wat doet de UK Gambling Commission?

De UK Gambling Commission behandelt op de eerste plaats verzoeken van bedrijven die een online casino willen exploiteren. Zij kijken of een bedrijf financieel kapitaalkrachtig genoeg is om een online casino te exploiteren en of alle andere vergunningen die nodig zijn, beschikbaar zijn. Een online casino mag in het Verenigd Koninkrijk alleen diensten aanbieden nadat de licentie is afgegeven en bedrijven die zich er schuldig aan hebben gemaakt kansspelen aan te bieden zonder licentie, zullen niet in aanmerking komen voor een casino licentie. De UK Gambling Commission ziet er tevens op teo dat spellen worden gecontroleerd door een expertisebureau, zodat er zekerheid is dat er niet met de uitkomsten van een online casino spel kan worden gesjoemeld. In tegenstelling tot veel andere toezichthoudende instanties in andere landen, kent de UK Gambling Commission geen klachtencommissie.

Hiervoor heeft het een samenwerkingsverband met een aantal specialistisch bureaus die klachten van spelers behandelen. Casino’s kunnen echter zelf bepalen met welk bureau zij in zee gaan en dat maakt het hele systeem van het indienen van een klacht wat minder effectief. In het Verenigd Koninkrijk komt het daarom relatief vaker voor dan in andere landen, dat spelers bij geschillen over grote bedragen, kiezen om dit bij de rechter aan te kaarten.

Hoe controleer ik de licentie van een casino?

Elk online casino dat een licentie heeft van de UK Gambling Commission heeft dit op haar website vermeld. Dit is een verplichting die door de UK Gambling Commission is opgelegd, zodat spelers weten dat er een licentie bestaat en dat zij dit eventueel ook zelf kunnen controleren. Via de website van de UK Gambling Commission kan men heel eenvoudig het nummer van de licentie invoeren en controleren of het casino dat dit nummer op haar website heeft staan ook inderdaad geregistreerd is bij de UK Gambling Commission.

Top casino's